Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Dypere - med god grunn...

Skrevet av: AT, publisert 27.02.2015

At det havner store mengde med sedimenter i sjøen rundt overvannsutløpet ved innfestningen til flytebryggen i Sandnes havn, får vi stadige påminnelser om. Den nye "slambanken" som oppstår som resultat av dette, vokser i bredde og høyde. Gjennom det klareste havnevannet kunne man skimte bunnen på ca 1/2 meters dybde.

Ved arrangementer i Sandnes har vi blitt nødt til å stenge av deler av indre havneområde med merkebånd for å varsle gjestene våre. Men det har likevel ikke vært til å unngå at noen besøkende har landet på myk "grunn" og fått problemer fordi mengder med slam har blitt pumpet inn i kjølevannsystemet.


Det grunne området strekte seg nå ca 20 meter ut fra land.
For at den nye "Sandnesbanken" ikke skal bli foreviget med opptegnelser i sjøkartet, har man nå gjort grep for å hente slammet opp på landjorden igjen. Mellom 60 og 100 kubikkmeter masse er i løpet av noen dager blitt hentet opp fra bunnen. Så får vi håpe at dybdene i indre havnebasseng igjen stemmer overens med kartplotteren. For sikkerhets skyld er det også varslet med skilt ved det grunneste området.

Kanskje vil gravearbeidene som gjøres i Elvegaten i disse dager, kunne bidra til at den store drømmen for båtfolket snart kan gå i oppfyllelse; et havnebasseng med bunnsikt, og uten "overflateseilere"...

 

 

 

 

 

  

 

Og apropos det... - i Sverige har man sannsynligvis klart å stenge lekkasjene fra "avloppsvatnet" - for deretter å definere småbåtflåten som de store miljøsynderne; Sverige stenges for tank(e)løse nordmenn og Totalforbud mot tømming i Sveige