Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

NYTTIG Å VITE

Skrevet av: AT 26.05.14, publisert 26.05.2014

GJESTEBRYGGEN LURAVIKA

Gjestebryggen er for gjester, og dessuten for lasting og lossing (ombord- og ilandstigning) og for bunkring (Vann!). Lengre opphold må avtales med havnesjef eller tilsynsmann, maks 2 døgn. Her er det 3 plasser, gjesteplassene er på betonglekteren som er på styrbord ved innseiling på Lura. Må ikke forveksles med servicebryggen der mastekranen er, her er det fortøyning forbudt til alle tider.

SLIPPING

Slipping foregår på eget ansvar og risiko, dette forstås med å erverve kunnskaper om egen båt (tyngdepunkt, plassering av støtter, heise opp drev, kunnskap om utseende under for å slippe å dra av akslinger osv.).

LETTBÅTER

Lettbåter som tas i land SKAL legges på anviste plasser og ikke i eller rundt opptaket hvor de sperrer for andre. Lettbåt anses å være maks 13 fot.

UTSETTING OG OPPTAK PÅ UTSETTINGSRAMPE

Porten skal til enhver tid være låst. Alt foregår på eiers/brukers ansvar og risiko.

UTSETTING OG OPPTAK MED KRAN

Heising skal alltid skje etter gjeldende retningslinjer fra Jernbaneverket, alt foregår på eiers/brukers ansvar og risiko.

PARKERING

Vennligst parker på oppmerkede plasser. Unngå å blokkere områdene ved mastestativ og mastekran, samt utsettingsrampe for småbåter.

PARKERING HENGER

Lagring av henger er ikke tillatt uten avtale. Hvis henger er hektet på bil anses det som vogntog og er dermed tillatt for en kort periode - en langhelg anses som kort periode.

Som de fleste vet, er det opprettet et sentralt register for fritids- og småbåter. De aller fleste som har båter i Lura Båtforening faller inn under registreringsplikten. Styret i båtforeningen oppfordrer alle medlemmene til å være lojale overfor registeret og å besørge at båtene blir registrert.

FELLES STRØMUTTAK

Felles strømuttak skal kun benyttes til lading og verktøy, ikke varme ombord. "Båter skal ikke ligge med strømuttak fra foreningens fellesanlegg mer enn 1 døgn om gangen (lading). All annen tilkopling til foreningens strømnett skal være godkjent av foreningens styre. " Det stilles krav til bruk av godkjent utendørskabel, ulovlige koblinger/kabler vil bli klippet.

HUNDER

Hunder skal holdes i band i havneområdet.

SPILLOLJE - BOSS

Ny miljøkonteiner settes opp i Luravika.  Batterier skal ikke etterlates i havnen og tømming av spillolje i sjøen skal selvfølgelig ikke forekomme! Styret oppfordrer medlemmene til selv å følge med for at vi skal få ryddige forhold i havnen.

OPPSIGELSE AV BÅTPLASS

Ved oppsigelse av båtplass, må dette meldes skriftlig til styret. Innskudd blir tilbakebetalt etter gjeldende regelverk. Ved oppsigelse må kontonummer for overføring av innskudd oppgis.

INN/UTMELDING - ADRESSEFORANDRING - FOREGÅR PÅ LURA-BF.NO

I forbindelse med utsendelser og innhold i medlemsarkivet, er det viktig at du husker på å varsle adresseforandringer, ny mail, ny båt etc. til styret. Det gir oss mulighet til en korrekt fordeling av økonomi og postforsendelse. Bruk medlemsinnloggingen på hjemmesiden vår.

.

VARSLE OM LEDIG BÅTPLASS

I ferietiden er det ofte vanskelig å finne nok ledige plasser i gjestehavnen. Vi leier derfor ut ledige «faste plasser» til våre gjester, når det er mulig. Ved å bruke medlemsinnloggingen - «Min båtplass» kan du angi tidsrom for når båtplassen din er ledig. Dette vil fremkomme på havnekartet og være en god hjelper gjester og havneverter. Husk at du også via samme innlogging kan endre hjemkomstdato, dersom planer endres.